Vedic Art
About Vedic Art
Om Vedic Art


The founder of Vedic Art is the Swedish artist Curt Källman. He received a traditional art education at the Academy of Art in Stockholm but soon started to work in his own way. He created a training in which he combined the traditional art school with the Indian Vedic philosophy.

The ancient teachings of the Vedas point out, that all knowledge already exists within us, like a seed "knowing" how to become a flower. When nature is allowed to follow its own flow, everything is perfect and in balance. This counts for human beings as well if we let ourselves be guided back to the source within.

All knowledge we need, is already present and the so called 17 principles in Vedic Art are nothing new. They work through everything as a natural longing to create unity. They go beyond right and wrong, allowing life itself to take over…

To create is something natural and everyone is able to do it! Vedic Art is about direct experiences. The 17 principles are simply a tool to guide you within. While you are painting, feelings are awakened…You become more aware of yourself and at the same time you will experience the whole process of creation: Art and life merging into one…That is Vedic Art.


Konstnären Curt Källman är mannen bakom Vedic Art. Curt är traditionellt utbildad på Konstakademien, men har sedan gått sin egen väg och skapat en konstutbildning som bygger både på den traditionella utbildningen och på den indiska vedafilosofin.

Veda filosofin bygger på en uråldrig visdom som menar att all kunskap redan finns i oss, precis som i ett frö som "vet" hur det ska bli en blomma. När naturen får sköta sitt i fred blir allting perfekt, det råder balans. Det är samma sak med oss människor, vi måste bara hitta tillbaka till kärnan i oss själva.

Kunskapen är redan där och de 17 principerna i Vedic Art är inget nytt, de finns i allt, en naturlig längtan att skapa enhet. Att våga gå bortom rätt och fel, och låta livet ta över.

Att skapa är naturligt, och alla kan måla. Vedic Art handlar om förstahandsupplevelser. Principerna är ett redskap som leder dig inåt, känslor väcks, du får en möjlighet att se dig själv, medan du målar, och samtidigt uppleva hela skapelseprocessen.
Konsten och livet förenas.…Deta är Vedic Art.